Videoer fra Tønder Listen

Anita Uggerholt Eriksen og Bo Jessen fra Tønder Listen har været til julemarked på Schackenborg. Her kigger de lidt tilbage på året og ønsker god jul

December 2023

Tønder Listen holdt årsmøde på Bredebro Kro tirsdag den 28. marts 2023. Her kan du se nogle glimt fra mødet

Marts 2023

Anita Uggerholt Eriksen og Bo Jessen får varmen ved et krus gløgg i Julebyen Tønder og ønsker glædelig jul og godt nytår

December 2022

Efter det flotte valg til Folketinget fortsætter Henrik Frandsen som medlem af Kommunalbestyrelsen for Tønder Listen, men ønsker at afgive nogle af sine udvalgsposter. Formand og gruppeformand Anita Uggerholt Eriksen fortæller her lidt om rokeringerne.

November 2022

Tønder Listen har fået en ordblindevejleder med i budgetaftalen for 2023. Det betyder et markant løft af hjælpen til børn, som har svært ved at læse.

September 2022

Vores hidtidige formand, Henrik Frandsen, har sagt ja til at stille op til folketingsvalget for Moderaterne i Sydjyllands Storkreds.

I den forbindelse har Henrik Frandsen valgt at træde tilbage som formand for Tønder Listen, og kommunalbestyrelsesgruppen har i enighed valgt Anita Uggerholt Eriksen som ny formand.

August 2022

Tønder Listens bestyrelse var den 24. maj 2022 samlet til det andet bestyrelsesmøde efter årsmødet i april.

Daværende formand, Henrik Frandsen, fortæller her lidt om mødet.

Maj 2022

Torsdag den 7. april 2022 holdt Tønder Listen årsmøde på Øster Højst Kro.

Umiddelbart efter mødet havde daværende formand, Henrik Frandsen, og gruppeformanden, Anita Uggerholt Eriksen, en snak om mødets forløb.

April 2022

Tønder Listen holder årsmøde torsdag den 7. april 2022 kl. 19 på Øster Højst Kro. Her lægger daværende formand, Henrik Frandsen, op til mødet.

April 2022

På vegne af hele Tønder Listens hold i Kommunalbestyrelsen ønsker daværende formand Henrik Frandsen godt nytår til alle.

December 2021

Vi ønsker jer allesammen en glædelig jul og et godt nytår og ser frem til at komme i gang med opgaverne i den nye kommunalbestyrelse.

December 2021

Kandidat- og netværksgruppen var den 7. december 2021 samlet for at gøre status efter kommunalvalget i november.

December 2021

Med Henrik Frandsen som borgmester lykkedes det igen i 2021 at lande en bred aftale om næste års buget.

Oktober 2021

Valgtema 2021: Det gode ældreliv. Henrik Frandsen møder Irene og Henning i Løgumkloster. Ægtefællerne er stadig aktive og deltager i en række fællesskaber.

Valgtema 2021: Uddannelse. Unge fra Campus Tønder møder Anita Uggerholt Eriksen og Henrik Frandsen til en snak om ønsker og visioner og uddannelsesmuligheder i Tønder Kommune.

Valgtema 2021: Turisme med udvikling. Marsk Camp og Marsk Tower ved Skærbæk er et godt eksempel på, at turismen rummer store udviklingsmuligheder, når lokale investorer tør tænke stort og er parate tage en chance. Kommunen skal understøtte mod og visioner.

Valgtema 2021: Landbruget som et stort aktiv. Henrik Frandsen møder Jens Nicolaisen, der driver et stort og moderne landbrug i Visby. Det er vigtigt, at kommunen har tæt kontakt og et godt samarbejde med landbrugserhvervet og landbrugets organisationer.

Valgtema 2021: Gode kulturtilbud i hele kommunen. Der skal være et stort og alsidigt udbud af kulturtilbud i Tønder Kommune, fremhæver Henrik Frandsen, der her er taget på besøg på Museet Holmen i Løgumkloster, et af de mindre, men højt anerkendte kulturtilbud i kommunen.

Valgtema 2021: Klimasikring er vigtig. Mere nedbør, stigende vandstande og flere ekstreme klimahændelser stiller krav om, at vi tænker klimasikring ind i rigtig mange løsninger., understreger Henrik Frandsen, der her er taget en tur ud til Ballum Sluse, hvor Brede Å løber ud i Vadehavet.

Valgtema 2021: Det gode familieliv. Gode uddannelsesmuligheder og alsidige fritidstilbud skal være med til at sikre det trygge og aktive familieliv, siger Henrik Frandsen, der her er på besøg hos Mette og Allan i Højer og deres to drenge, Aksel og Oskar.

Valgtema 2021: Et stærkt erhvervsliv. Gode rammer og de bedst mulige udviklingsmuligheder skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden har et stærkt erhvervsliv. Henrik Frandsen besøger her Thyssen Stål i Gånsager, en af de mange travle virksomhederne i Tønder Kommune.