Byrådsgruppen

Anita Uggerholt Eriksen

Formand og gruppeformand for Tønder Listen

Udvalgsposter:

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Næstformand for Tønder Forsyning
 • Medlem af Rømø Havns bestyrelse

Bo Jessen

Næstformand for kommunalbestyrelsesgruppen

Udvalgsposter:

 • Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
 • Medlem af Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget
 • Medlem af Landudvalget 
 • Medlem af Jordkøbsnævnet

Eva Ebbesen

Udvalgsposter:

 • Medlem af Børn- og Skoleudvalget

Finn Hansen

Udvalgsposter:

 • Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

Karen Inger Refslund Andersen

Udvalgsposter:

 • Medlem af Socialudvalget
 • Formand for Børn- og Ungeudvalget

Karl Henning Clausen

Kasserer for Tønder Listen

Udvalgsposter:

 • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem af Skatteankenævnet

Lisbeth Bang Pedersen

Udvalgsposter:

 • Næstformand for Sundhedsudvalget

René Andersen

Udvalgsposter:

 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Medlem af Museum Sønderjyllands bestyrelse

Ruben Baagøe Jacobsen

Udvalgsposter:

 • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Medlem af Beredskabskommissionen
 • Medlem af Billedkunstrådet