Tønder Listens årsmøde 2024 samlede ca. 50 deltagere og blev afviklet i en god og optimistisk stemning.

I sin beretning kom formanden, Anita Uggerholt Eriksen, vidt omkring og belyste bl.a. nogle af de sager, der har fyldt rigtig meget i den offentlige debat både i pressen og på sociale medier.

Kasserer Karl Henning Clausen kunne fortælle om et regnskab, der slutter med et overskud på godt 6.000 kr. efter hensættelse af 50.000 kr. den kommende valgkamp.

Både beretning, regnskab 2023 og budget for 2024 blev enstemmigt godkendt.

Anita Uggerholt Eriksen blev genvalgt som formand, og Henrik Refslund Hansen genvalgtes som næstformand. Som bestyrelsesmedlem var der genvalg til Allan Elneff, og Bendix Gammelgaard blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Der var ligeledes genvalg af Inge Nissen Skydsbjerg og Solveig Andersen som revisorer og Kent Snitker som revisorsuppleant.

Bestyrelsens forslag til procedure for opstilling til kommunalvalget i 2025 blev godkendt. Det indebærer bl.a., at der holdes opstillingsmøde den 29. april i Agerskov, hvor Tønder Listens borgmesterkandidat skal vælges. En samlet bestyrelse vil indstille og anbefale Anita Uggerholt Eriksen.

Årsmødet blev holdt i Kultur- og Forsamlingshus Emanuel i Skærbæk, og som optakt til mødet fortalte formanden for Emanuel, Tove Tersbøl, lidt om husets historie og aktiviteter. Afsluttende holdt turistdirektør Colin Seymour et spændende oplæg om turismen i Tønder Kommune.