Godt et år efter valget til Folketinget har Henrik Frandsen nu sagt farvel til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune for at koncentrere sig helhjertet om landspolitik på Christiansborg. Men det er ikke et farvel til Tønder Kommune. Henrik forsikrer, at han vil bevare tilknytningen og fortsætte arbejdet for Tønder Kommune på Christianborg.

Henrik Frandsen blev valgt til Kommunalbestyrelsen første gang i 2013. I 2016 blev han borgmester efter Laurids Rudebecks pludselige død og fortsatte på posten efter valget i 2017. Men trods et kanonvalg i 2021, hvor Tønder Listen blev det største parti, lykkedes det ikke at fastholde borgmesterposten. I 2022 blev Henrik valgt til Folketinget for Moderaterne.

Henriks plads i Kommunalbestyrelsen overtages af Ruben Baagøe Jacobsen, der bliver medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Billedkunstrådet og Beredskabskommissionen. Det betyder også, at Anita Uggerholt Eriksen forlader Kultur- og Fritidsudvalget og Billedkunstrådet og bliver nyt medlem af bestyrelsen for Rømø Havn.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens januarmøde ønskede Tønder Listen Henrik held og lykke med arbejdet på Christiansborg. Og med en lille gave sagde vi samtidig tak for den store og engagerede indsats, Henrik gennem mange år har ydet for Tønder Listen og Tønder Kommune.