En enig bestyrelse for Tønder Listen peger på formand og gruppeformand Anita Uggerholt Eriksen, Tønder, som partiets borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2025. Det oplyser næstformand Henrik Refslund Hansen, Skast, efter at tidligere borgmester og nuværende folketingsmedlem Henrik Frandsen har meddelt, at han nu forlader kommunalpolitik for at satse helhjertet på landspolitik.

“Det er vores medlemmer, der træffer beslutning om opstilling af borgmesterkandidat, men der skal ikke være nogen tvivl om, at bestyrelsen i fuld enighed anbefaler Anita som vores bud på Tønder Kommunes næste borgmester”, siger Henrik Refslund Hansen.

Anita Uggerholt Eriksen har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2018 og var medstifter af Tønder Listen i 2020. Hun er formand for Tønder Listen og også formand for partiets ni mand store kommunalbestyrelsesgruppe. Efter Henrik Frandsens beslutning har Anita Uggerholt Eriksen sagt ja til at stille sig til rådighed som borgmesterkandidat. Det er Henrik Refslund Hansen og den øvrige bestyrelse glade for.

“Anita er en erfaren og rutineret politiker med både mod og visioner. Hun er meget engageret og god til at samle og skabe samarbejde. Hun vil være en stærk borgmesterkandidat for Tønder Listen, og hun kan blive en yderst kompetent borgmester for hele Tønder Kommune”, siger næstformanden.

Anita Uggerholt Eriksen glæder sig over bestyrelsens opbakning, og hvis resten af medlemskredsen også bakker op, vil hun arbejde dedikeret for at videreføre den gode samarbejdslinje og sikre Tønder Listen størst mulig indflydelse.

“Vi har et stærkt hold i Kommunalbestyrelsen. Her har vi vist, at vi både kan og vil samarbejde bredt, og med vores mandater har vi været med til at skabe synlige resultater for Tønder Kommune. Det skal vi fortsætte med, gerne med endnu større styrke efter valget”, siger Anita Uggerholt Eriksen.

Opstillingsmøde på vej
Tønder Listen holder årsmøde den 11. marts, og her forventes det, at proceduren for opstilling til kommunalvalget i 2025 bliver fastlagt.

”Det vil være min forventning, at medlemmerne bliver indbudt til opstillingsmøde ganske kort efter årsmødet, så vi kan få valget af borgmesterkandidat på plads”, siger Henrik Refslund Hansen.