Til tonerne af den vestsønderjyske nationalsang “For en fremmed barskt og fattigt” blev Tønder Listens årsmøde 2023 indledt på Bredebro Kro. Årsmødet var blot det andet i den unge lokallistes historie, men i løbet af de to og et halvt år, der er gået siden oprettelsen i oktober 2020, er der virkelig sket meget, kunne formanden, Anita Uggerholt Eriksen, konstatere.

Formanden glædede sig også over, at Tønder Listen har fået et godt samarbejde med de andre partier i Kommunalbestyrelsen.

“Vores kolleger i Kommunalbestyrelsen har fundet ud af, at de kan regne med os. Vi er ikke på tværs. Vi er konstruktive, og vi kan og vil samarbejde. Derfor er vi oftest med, når både små og store aftaler indgås”, sagde Anita Uggerholt Eriksen bl.a.

Opsparing til næste valg

Som kasserer kunne Karl Henning Clausen fortælle om et regnskab med et overskud på godt 3.600 kr. efter hensættelse af 50.000 kr. til valgkampen i 2025. Også på budgettet for 2023 er der sat 50.000 kr. af til det kommende valg, så Tønder Listen kan være godt rustet til at føre valgkamp, når vi igen skal stemme om pladserne i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsesgruppens næstformand, Bo Jessen, var dirigent, og sammen med de ca. 40 andre deltagere i årsmødet kunne Bo konstatere, at valgene på mødet var hurtigt overstået. Der var nemlig genvalg over hele linjen, så Anita Uggerholt Eriksen, Tønder, fortsætter som formand og Henrik Refslund Hansen, Skast, som næstformand. Søren Thomsen, Løgumkloster, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Bendix Gammelgaard, Skærbæk, genvalgtes som suppleant. Inge Nissen Skydsbjerg, Skærbæk, og Solveig Andersen, Tønder, blev genvalgt som revisorer, og Kent Snitker, Skærbæk, fortsætter som revisorsuppleant.

Næstformand Henrik Refslund Hansen udtrykte stor glæde over det stærke fællesskab og det store sammenhold i Tønder Listen. Medlemmer, bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppe er der virkelig for hinanden med sparring, opbakning og støtte. Det er en stor styrke, understregede næstformanden.

Gris på gaflen

Til en konkurrence blandt Tønder Listens medlemmer havde næstformanden sponsoreret en halv gris. Vinderen blev udtrukket på årsmødet af kommunalbestyrelsesmedlem Karen Inger Refslund Andersen. Den heldige var ikke selv til stede, men får besked om gevinsten direkte.

Det gode liv i Marsken

I forlængelse af årsmødet holdt museumsinspektør Anne Marie Ludvigsen fra Museum Sønderjylland et meget inspirerende oplæg om “Det gode liv i Marsken”. Rie, der bor i Højer, fortalte med både begejstring, stolthed og en god portion humor om værdier og kvaliteter i digebyen og marskområdet, og Boh Tygesen, der også bor i Højer, kvitterede med synlig taknemmelighed for oplægget og foredragsholderens store engagement og betydning for Højer.

Se flere billeder fra årsmødet