Tønder Listen holder årsmøde tirsdag den 28. marts kl. 19 på Bredebro Kro.

Vores formand, Anita Uggerholt Eriksen, orienterer i sin beretning om det politiske arbejde, og i forlængelse af årsmødet vil museumsinspektør Anne Marie Ludvigsen fra Museum Sønderjylland holde oplæg om “Det gode liv i Marsken”.

Dagsordenen for årsmødet ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Regnskab og budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af formand – På valg er Anita Uggerholt Eriksen (modtager genvalg)
 8. Valg af næstformand – På valg er Henrik Refslund Hansen (modtager genvalg)
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – På valg er Søren Thomsen (modtager genvalg)
 10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant – På valg er Bendix Gammelgaard (modtager genvalg)
 11. Valg af 2 revisorer – På valg er Inge Nissen Skydsbjerg og Solveig Andersen
 12. Valg af 1 revisorsuppleant – På valg er Kent Snitker
 13. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet – fremsendes til formanden.

Hvem vinder grisen?

På årsmødet trækker vi også vinderen i medlemskonkurrencen om en halv gris. Vores næstformand, Henrik Refslund Hansen, har sponsoreret den halve gris, og alle, der tegner medlemskab eller fornyer deres medlemskab inden 14. marts, er med i konkurrencen. Så I kan altså stadig nå det, hvis I ikke har fået betalt kontingent endnu.

Årsmødet er åbent for alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2023 rettidigt, og vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende og inspirerende aften. Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne på info@toenderlisten.dk.

Medlemskab af Tønder Listen koster 200 kr. om året for enkeltpersoner og 300 kr. for par og kan indbetales til konto 7933 – 000 107 8463 eller MobilePay 235996.