I 25 år har Bo Jessen fra Randerup nu været aktiv kommunalpolitiker. Først som medlem af byrådet i daværende Bredebro Kommune og fra kommunesammenlægningen i 2007 som medlem af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.

I mange år har Bo haft plads i Teknik- og Miljøudvalget, og i 12 år sad han for bordenden som udvalgets formand. I den nuværende periode er han formand for Arbejdsmarkedsudvalget og er også medlem af Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget.

I Kommunalbestyrelsen er Bo en del af Tønder Listens hold, og han er gruppens næstformand.

Bo er vellidt og respekteret af alle sine kolleger som en indsigtsfuld og erfaren politiker med en særlig evne til at samle og formidle samarbejde på tværs af politiske skel og med en forfriskende humoristisk tilgang til opgaverne og tilværelsen.

Med sin store erfaring kender Bo naturligvis det taktiske spil i politik, men hans optræden på den politiske scene er først og fremmest båret af tillid og ordentlighed. Bo er reel og ligefrem – en mand, man altid kan regne med.

Udover at bedrive kommunalpolitik er Bo landmand i Randerup. Han er gift med Karen og far til døtrene Mai og Lea – og også stolt bedstefar.

Fra Tønder Listen skal der lyde et stort tillykke med 25 års jubilæet og en tak for indsatsen. Det er et stort privilegium at have Bo med på holdet.

Jubilæet markeres med en intern reception på Rådhuset i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar.