Henrik Frandsen fik et flot valg til Folketinget, og efter mange års pause har Tønder Kommune nu igen en mand på Tinge.

Det flotte personlige valgresultat og Henrik Frandsens store erfaring betyder også, at Henrik er blevet valgt til gruppeformand for Moderaterne. Det er en tung og tidskrævende post. Henrik fortsætter som medlem af Kommunalbestyrelsen for Tønder Listen, men med de nye opgaver på Christiansborg har han ønsket at afgive nogle af sine udvalgsposter i Tønder.

Gruppen lægger op til, at Anita Uggerholt Eriksen overtager posten som medlem af Økonomiudvalget, og at Bo Jessen bliver nyt medlem af Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget. Desuden ønsker Anita at afgive sin post som formand for Børn- og Ungeudvalget, og gruppen lægger op til, at Karen Inger Refslund Andersen overtager denne post.

Tønder Listens ønsker om rokeringer efter folketingsvalget behandles af Kommunalbestyrelsen torsdag den 24. november. Se dagsordenen her: https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsen/2022-11-24-19-00-6336/ og følg den direkte transmission fra mødet her: https://toender.kommune-tv.dk/watch/6795

Se også video herunder, hvor Anita fortæller om rokeringerne og baggrunden.