Alle grupper i Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig budgetaftalen for 2023. Det sikrer ro og stabilitet om kommunens økonomi, og derfor glæder vi os i Tønder Listen over det brede samarbejde.

Tønder Listen har sat tydelige fingeraftryk på budgetaftalen, og vi er bl.a. glade for, at det er lykkedes at få en ordblindevejleder til skolerne med i aftalen. Det betyder, at vi kan gøre endnu mere for børn, som har svært ved at læse.

Budgetforslaget for 2023 kommer til første behandling i Byrådssalen torsdag den 22. september.

Se Anita Uggerholt Eriksens og Karen Inger Refslund Andersens kommentarer herunder og læs mere om budgettet på Tønder Kommunes hjemmeside: Budget 2023