Der er tre og et halvt år til næste kommunalvalg, men allerede nu lover tidligere borgmester Henrik Frandsen, Skærbæk, at være til rådighed som borgmesterkandidat for Tønder Listen i 2025.

Løftet blev givet på Tønder Listens årsmøde på Øster Højst Kro torsdag den 7. april.

“Jeg har ved flere lejligheder meldt ud, at jeg udelukkende ser denne valgperiode som en pause på fire år i min borgmestergerning. Derfor er jeg også klar til næste valgkamp. Jeg stiller mig gerne til rådighed som borgmesterkandidat for Tønder Listen igen, hvis medlemmerne ønsker det”, sagde Henrik Frandsen.

Og det ønsker medlemmerne tydeligvis, for Henrik Frandsens tilbud og løfte blev modtaget med stort bifald blandt de 62 fremmødte til årsmødet.

Mødet var præget af optimisme, begejstring og engagement, og Henrik Frandsen takkede alle, som har været med til at gøre Tønder Listen til en succes.

“Tænk at vi står her i dag som Danmarks største lokalliste og som det klart største parti i Kommunalbestyrelsen. Jeg er ganske enkelt imponeret over den helt fantastiske præstation, alle har leveret undervejs”, sagde formanden.

Læs formandsberetningen her

På årsmødet blev Henrik Frandsen genvalgt som formand, og som næstformand valgtes Henrik Refslund Hansen, Skast. Derudover blev Allan Elneff, Højer, og Søren Thomsen, Løgumkloster valgt til bestyrelsen, og Bendix Gammelgaard, Skærbæk, valgtes som 1. suppleant. Der var stor interesse for bestyrelsesarbejdet, idet ikke færre end 11 kandidater stillede op til de tre poster, der skulle besættes.

Se den nye bestyrelse her

Umiddelbart efter årsmødet samlede formand Henrik Frandsen og gruppeformand Anita Uggerholt Eriksen lidt op på mødet. Se med i videoen her.