På vegne af Tønder Listens kommunalbestyrelsesgruppe har Henrik Frandsen sendt nedenstående debatindlæg til JydskeVestkysten. Indlægget kan læses på jv.dk og i den trykte avis tirsdag den 22. marts.

I Tønder Listens kommunalbestyrelsesgruppe har vi med stor interesse læst lørdagens artikel i JydskeVestkysten om vedvarende energi, og vi er rigtig glade for, at det nu er lykkedes at opnå bred politisk opbakning til vind- og solenergi i vores kommune. Tønder Listens holdning og linje er klar og været det hele tiden: Vi har modet til at satse på vedvarende energi.

Men der er behov for at præcisere, hvad vi blev enige om på det seneste møde i Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget – eller måske snarere, hvad vi ikke blev enige om.

For det første var der ikke enighed om, at vindmølleprojekterne skal til lokale vejledende afstemninger. Tønder Listen har hele tiden været indstillet på, at vi som demokratisk valgte politikere er forpligtet til at tage beslutningsansvaret på os, og i udvalgsmødet gik både Tønder Listen og også SF imod lokale afstemninger.

For det andet står der intet i aftalen om, at der skal pilles to gamle møller ned, for hver gang der sættes en ny op. Aftalen indeholder alene en hensigtserklæring om udfasning af udtjente VE-anlæg, men det er ene og alene ejerne selv, der bestemmer over deres egne anlæg og dermed også, om og hvornår de vil pille dem ned.

For det tredje kan ingen i dag kan sige, om pengene i den almene fond lovligt må bruges på velfærd, ligesom det heller ikke i udvalget er aftalt, hvor pengene i sidste ende skal bruges.

Tønder Listen gik til valg på den grønne omstilling og udbygning af vedvarende energi, og selv om der er uenighed om detaljerne, glæder vi os over, at endnu flere partier nu bakker op om den overordnede linje på dette vigtige område.