Tønder Listen indbyder alle medlemmer til årsmøde torsdag den 7. april kl. 19 på Øster Højst Kro.

På mødet vil Tønder Listens formand, Henrik Frandsen, aflægge beretning og orientere om valget i november, konstitueringen og arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Tønder Listen fik et rigtig godt valg og er med ni mandater nu den største gruppe i Kommunalbestyrelsen.

På årsmødet skal der også vælges bestyrelsesmedlemmer, og efter selve årsmødet er der dialog om aktuelle politiske emner.

Alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2022, kan deltage i årsmødet med stemmeret. Kontingentet udgør 200 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for par. Indbetaling kan ske på MobilePay 235996 eller til konto 7933 – 1078463. Husk at anføre navn og e-mail adresse ved betalingen.

Vi glæder os til at se jer til årsmødet.