Tønder Listen indbyder alle medlemmer til årsmøde den 7. april kl. 19. Det er endnu ikke besluttet, hvor mødet skal holdes, men vi forventer at kunne oplyse om stedet snarest.

På årsmødet bliver der fortalt om Tønder Listens arbejde og resultater i den forløbne periode, og der bliver lejlighed til at drøfte den fremadrettede indsats.

På mødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen, og forslag til nye vedtægter kommer til godkendelse.

Alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2022, har adgang til og stemmeret på årsmødet. Kontingentet udgør 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for par. Kontingent kan indbetales til konto 7933 – 0001078463 eller på MobilePay 235996. Husk ved indbetaling at anføre dit navn og din mail-adresse.