Tønder Listens byrådsgruppe er kommet rigtig godt i gang med arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Engagementet og optimismen er stor, og alle ser frem til at fortsætte den gode indsats.

På det organisatoriske plan arbejder vi bl.a. med at planlægge det kommende årsmøde, hvor det politiske og organisatoriske arbejde i Tønder Listen skal drøftes. På årsmødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen.

Vi forventer at indbyde til årsmødet i løbet af foråret, og vi vil snarest fortælle mere om mødet og mulighederne for at deltage. Så følg med her på hjemmesiden. Du kan også få oplysninger og nyheder på Facebook.