Hvem sidder i Kommunalbestyrelsen? Hvordan er udvalgsposterne fordelt? Hvornår holder Kommunalbestyrelsen og udvalgene møder?

Svarene kan du finde på kommunens hjemmeside på www.toender.dk

Her kan du også se dagsordener og referater fra møderne, så du på den måde kan følge med i det politiske arbejde i Tønder Kommune.

Via kommunens hjemmeside kan du også se Kommunalbestyrelsens møder på direkte web-tv eller se optagelser fra tidligere møder.